Siirry suoraan sisältöön

Periaatteet

Suunnan tavoitteena on sytyttää suomalaisiin uusi kansallinen herätys, joka turvaa kansallisvaltion, säilyttää esi-isiemme perinnön tuleville sukupolville ja vahvistaa suomalaisten itsetuntoa. Kansamme on oma toimija muiden suomalais-ugrilaisten ja eurooppalaisten kansojen keskuudessa.

Suomalaisten ystäviä ovat ne muut suomalais-ugrilaiset ja eurooppalaiset kansat, joiden kanssa pystymme rakentamaan ystävälliset ja tasavertaiset suhteet. Tunnemme erityistä yhteenkuuluvuutta Suomen heimon ja sukulaiskansojemme kanssa.

Kansojen välinen yhteistyö on mahdollista kaikkien kanssa, mutta vain niiden, jotka siihen ovat halukkaita. Vieressämme on suurvalta, joka sortaa suomensukuisia kansoja ja jonka kanssa on mahdotonta rakentaa aidosti ystävyyteen, yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon perustuvia suhteita. Venäjä on suomalaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen vihollinen, joka miehittää Suomelle kuuluvia alueita, kuten Karjalankannasta, ja pyrkii tuhoamaan alueensa alkuperäiskansoja. Tahdomme nähdä Venäjän federaation hajoamisen ja nykyisen Venäjän alueella asuvien kansojen saavan itsenäisyytensä.

Suuntaa uudelle kansalliselle heräämiselle ovat luomassa ensisijaisesti nuoret. Yhteenkuuluvuuden tunne luonnollisiin yhteisöihimme – perheeseen, sukuun ja kansaan – antaa elämällemme suunnan, vahvistaa identiteettiämme ja antaa pohjan vakaalle tulevaisuudenuskolle. Vastustamme luonnollisia yhteisöjä hajottavia voimia, olivat ne sitten oikeistosta tai vasemmistosta, ja vaadimme sekä marksilaisuuden että markkinaliberalismin johdosta tapahtuvaa yhteisöjemme kalvamista ja hajottamista lopetettavaksi.

Kansa ja maa ovat erottamattomat. Suhteemme ympäristöömme linkittyy suhteeseemme yhteisöömme. Näemme luonnosta vieraantumisen osana samaa ilmiötä, jossa yksilö erotetaan kansastaan. Kansamme on löydettävä uudelleen itsensä ja samalla siteensä
luontoon. Luontosuhteen vahvistaminen on osa kansallista herättämistä. Emme hyväksy, että täällä ikiaikaisista ajoista lähtien eläneet maisemat, kasvit, eläimet, väestö, kieli ja perinteet katoavat. Globalisaatio uhkaa elonkirjoa, ekosysteemeitä, kansaamme, kieltämme ja kulttuuriamme.

Suomen kansa voi selviytyä vain itsenäisenä. Kansallisia etuja ei saa myydä itään eikä länteen. Vain suomalaisten hallitsemassa Suomessa voidaan turvata Suomen kansan, kielen ja kulttuurin säilyttäminen kautta aikojen. Maamme instituutiot, elinkeinoelämä ja kulttuuri eivät saa olla vieraissa käsissä. On Euroopan historian toistuvia teemoja suhtautua torjuen ihmisryhmiin, jotka saapuvat ulkopuolelta eivätkä ole sidottu maahan, ja tätä oman etnisen yhteisön suojelua tulee tehdä tietoisemmaksi ja vahvistaa. Meidän on oltava valmiita ja kyvykkäitä vastustamaan niin avointa kuin piilossa tapahtuvaa vierasta vaikuttamista. Suurvallat, kansainvälinen finanssieliitti tai ylikansalliset organisaatiot eivät omista maailmaa. Kansainvälisistä keinottelijoista saattaa tuntua, että heillä ei ole kotimaata, mutta meillä on, eikä se ole myytävänä.

Uskomme kansalliseen identiteettiimme, juuriimme ja siipiimme, jotka olemme perineet edellisiltä sukupolvilta – uskomme siihen, keitä olemme. Suomi kuuluu suomalaisille. Meidän velvollisuutemme on suojella tätä maata, edistää sen kulttuuria ja sivistystä sekä rakentaa siitä parempaa. Suomalaisten on oltava herrana omassa maassaan.

Suunta ei tähtää päivänpoliittiseen tai parlamentaariseen vaikuttamiseen. Joukossamme on niin aktivisteja kuin taiteen, filosofian ja kirjallisuuden harrastajia. Jokainen meistä raivaa tietä uudelle kansalliselle herätykselle sillä alalla, jolla hän on paras.

Lihamme on suomalaista ja henkemme kristillinen. Kalevalaisen kansanrunouden, muun kansankulttuurin ja pyhien paikkojen palvomisen jatkeena olemme omaksuneet kristillisen uskon, joka yhdistää meidät sekä Luojaamme että toisiimme yhteisönä. Kansallamme on biologinen pohja, jonka lisäksi sillä on myös sielu ja henki. Vaalikaamme niitä ja antakaamme niiden ohjata suuntamme. Niin totta kuin uskomme yhteen suureen Jumalaan, uskomme myös yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.